desire: a terrific motor vehicle, a fantastic Raspberry Ketone supplement The raspberry ketone diet
Over deze website

Foto's vormen de hoofdmoot van deze website.
Zwart-wit, wel te verstaan. Dan komen ze volgens
mij beter tot hun recht.
Daarnaast vindt u er verhalen, anecdotes,
gedichten en commentaren.
De site wordt regelmatig ververst.
Uw commentaar en suggesties zijn welkom.
En dan nog wat: Stuur deze site door
naar vrienden en bekenden !

HENK BEEREBOOM

NIEUW:
Zoek en vind: foto's van Griekenland
in Fotografie > Stad en Land >
Griekenland.

BLIJVEND:
Babi Jar behoort tot de meest beruchte
plaatsen van de Tweede Wereldoorlog.
In nog geen twee dagen werden meer
dan 34000 joden vermoord in het ravijn.
Ga naar: Verhalen.

 

 
What's new ?!
Nog steeds aan te raden fotoseries:
(Kijk altijd eerst onder "Actueel")
- Portretten
- Mensen op de werkvloer
- Aardse kostgangers
GEDICHTEN:
- Veel gelezen: Een zachte jeneverdood
- Over woordenspel
* * *
GRIEKSE KONT TEGEN EU-KRIB
De Grieken hebben jaren moeten bloeden om met de begroting in de europse pas
te blijven. Met harde hand zijn bezuinigingen doorgevoerd, herstructureringen er
door gejast en privatiseringen gerealiseerd. Dat alles zozeer zelfs, dat menigeen
van een sociale woestijn spreekt.
De verkiezingen hebben laten zien hoeveel kwaad bloed dit heeft gezet. De zittende,
verslofte regering heeft veel Grieken met het gevoel laten zitten dat hun land de facto
in andere handen is gekomen.
De nieuwe regering is meteen op stap gegaan om in ieder geval nieuwe gesprekken
te kunnen beginnen. Het gooit zogezegd de kont tegen de bezuinigingsdrift.
Het loopt voorlopig uit op een bot "nee". De Britten willen
nooit hogere europese uitgaven, de Portugezen en Spanjaarden zitten zelf al in
een onmogelijk parket. Hollande ("Je suis", failliet) geneert zich niet om anderen
te gispen waar hij zelf faalt.
Dat de besprekingen met de Duitsers eindigden in "we agreed tot disagree" geeft niet
veel hoop, behalve dan dat het land zo diep in de Griekse problemen zit dat er op
den duur wel iets zal moeten gebeuren.
Toen de Griekse toetreding tot de Euro een feit werd, vroeg menig criticaster zich af
of dat financieel en economisch niet van de zotte was. Dat was niet geheel onterecht.
Tegenover dat risico stonden geo-politieke argumenten, de positie van Turkije toen,
Amerikaanse politiek- en militair strategische belangen.
Die elementen zijn ondertussen onderling wel wat verschoven,
maar in wezen staan ze nog overeind. En er is ontegenzeggelijk meer onrust
bijgekomen in dit deel van onze wereld. Daar komt nu bij dat binnen veel landen zich
radicale en nationalistische veranderingen aankondigen en ontwikkelen..
Juist dit gevaar werd door de nieuwe Griekse regering op uitgerekend de Duitse tafel gelegd.
Griekenland herinnert zich de inktzwarte randen van de nazi-dageraad nog altijd al te goed.
Ofwel: er is meer dan economische rekenkunde alleen.

 
* * *


HENK VREDELING: GEDENKWAARDIGHEDEN
Hij was vele jaren lid van de Tweede Kamer, jarenlang lid van het Europees Parlement. Hij was een roemrucht Minister van Defensie; hij eindigde zijn politieke loopbaan als Europees Commissaris.

Boeken vol verhalen zijn er over hem te schrijven. Een bescheiden begin -"wordt vervolgd"-op deze site. Dubbel-klik hiervoor op het icoon "Verhalen".

* * * *

IT’S THE ECONOMY, STUPID !
Hype, hype,hype hoera, we hebben een nieuwe hype. De criminele onderwereld heeft zich vermengd met de burgerlijke bovenwereld. Alle aandacht gaat daar nu even naar uit. Alsof we het al niet wisten, zeker sinds “Van Traa”. Rond de 20 miljard euro wordt er jaarlijks witgewassen, is de schatting. Een bedrag dat je niet kan ontgaan, zelfs niet in de Nederlandse economie. Het doet me een beetje denken aan een les die een Italiaanse hoogleraar in economische geschiedenis eens gaf. Sprekend over de rol van zwart geld, vertelde hij dat de Italianen destijds spraken over de “Maffia-economie”. Dat werd veel gebruikers van die term niet in dank afgenomen. Gaandeweg werd daarna de uitdrukking “zwart-geld economie”gebruikt. Maar die benaming sleet ook vrij snel. Tegenwoordig spreekt men in Italie liever van “de parallel-economie”.

Hype of geen hype: La vita e bella.

* * * *

TEL JE ZEGENINGEN
Zo'n computer schept soms merkwaardige situaties. Er komt van alles en nog wat uit, maar je moet het er, zou ik zeggen, wel eerst instoppen. Dan nog kan het verbazingwekkend zijn. Zo heb ik me als waarnemer bij het Lockerbee-proces vaak verbaasd over de beschikbare details over personen en allerlei gegevens die van jaren her nog tevoorschijn konden worden gehaald. Tickets, hotelboekingen, barbonnetjes etc.

Nu beschouw ik mezelf als een gewone Hollandse jongen, waar via een computer verder weinig avontuur mee valt te beleven. Maar kijk: ik meld me bij het auto-verhuurbedrijf Budget. Dat doe ik wel eens vaker, dus
is het niet zo'n wonder dat ik in hun computer zit.

Zonder hikken gebeurt dit:
Naam (goed), Adres (mis), Woonplaats (mis),
Nationaliteit (mis, ik ben blijkbaar Nigeriaan!).
Creditkaartnummer: goed.
Probleem voor Budget-rent-a-car?: Geen.

* * * *

MIJN BROER TIEMO IS DOOD
“Wat is er in vredesnaam met jou aan de hand !” Bevriend arts Simon laat er geen twijfel over bestaan als hij mijn broer Tiemo het laantje van zijn Franse woonstede ziet oplopen. Die jongen was echt doodziek:
Longkanker. Tiemo voelde het zelf al langere tijd en berustte erin. “De dood, dat hoort erbij”. Hij bereidde zelf zijn afscheid voor. Dat moest een “fraai” slot zijn, zonder aftakeling en zonder onterende
behandelingen. Zelf ging hij op pad -letterlijk en figuurlijk- om dat de gewenste vorm te geven. Veel leed werd voorkomen: de dood kwam nog sneller.

Dubbel-klik voor het vervolg op "Verhalen"

 
Favoriete foto
Chileense zoutvlakte
* * *
 
Het leven slaat toe

Verknipt

Mijn kapper heeft in zijn kleine, bijna intieme zaakje doorgaans muziek opstaan.
Vaak is het jazz maar nu komt het opgewekte geluid van Puccini uit de boxjes.
Eén van de klanten die op zijn beurt zit te wachten roept opeens -in onvervalst
Haags- “Hé kappûgh, ken je niet een doek over die kanarie gooie ?
De kapper is er geen moment verlegen mee: “Dat is geen kanarie mijnheer, dat
is een nachtegaal”. De klant mompelt “kankugh” en slungelt de zaak uit.

* * *

Pluk de zon

De zon scheen strak boven de feesttuin waar een verjaardag werd gevierd met vele vrienden. Volle glazen, mooie schalen, pluk de dag.

Theo kende ik niet, maar hij viel me meteen op in het gezelschap; hij had een zakdoek met vier knopen erin op z’n hoofd hangen. Bescherming tegen de zon.

“Wil je niet liever een strooien hoed op je hoofd”, vroeg ik hem, “ik heb er eentje achter in de auto liggen.” Dat wilde hij wel en samen liepen we naar het parkeerterreintje verderop. “Ja, ik loop graag even mee, want dat kan ik nog wel” , zei hij en vertelde dat hij een lastig en ingewikkeld probleem had met z’n spieren. “Heb je Parkinson?” vroeg ik hem recht op de man af. Hij bevestigde het en keek vreemd verrast toen ik zei “Dat heb ik ook.”

Ik vertelde hem dat het zich bij mij een aantal maanden geleden had gemanifesteerd en dat de medicijnen die ik neem voorlopig goed aanslaan. Hij bleek het sinds even lange tijd te hebben, maar bij hem was het effect van de medicijnen minimaal. Dat was zichtbaar; zijn handen trilden nog al. Hij wilde binnenkort voor een tweede opinie naar een ander ziekenhuis gaan en hij gruwde bij de gedachte om zodanig af te takelen dat je afhankelijk wordt van derden. “Als het zo gaat”, zei hij, “dan reken ik maar dat ik een mooi leven achter me heb en piep ik er tussen uit.” Hij had al contacten met een club in Zwitserland die hem zou kunnen helpen.

Hij raakte me met zijn benadering een beetje op de verkeerde plek. “Kom”, zei ik, “eerst plukken we de zon nog even van de hemel, daar zijn we nog wel even zoet mee”.

“Doen we”, zei hij en plantte de strooien hoed op zijn hoofd.

Tegen de zonnesteek, zullen we maar zeggen.

 

* * *

 

Boemerang

Het is een mooi en zonnig dagje, ik maak een lekkere wandeling.

Een jongetje, allochtoon, speelt met een boemerang. Hij gooit hem omhoog en het ding klimt wervelend in de wind. Hij heeft veel plezier en vraagt enthousiast goed te kijken hoe hoog hij wel gaat. Ik bewonder zijn prestaties en zeg dat ik het maar wat knap vind. “Wilt u het ook een keer proberen , nodigt hij me uit. Zeg dan maar eens nee; natuurlijk breng ik er niets van terecht. Hij doet het nog een keer voor en mijn tweede poging is ietsje beter, maar het blijft magertjes. Ik zeg hem dat ook. Stralend zegt hij: “Dat komt omdat u al een beetje oud bent, meneer”.

What a beautiful day !

* * *

Anti-semitisme, een blijvend fenomeen

De laatste tijd krijgen we met een zekere regelmaat berichten voorgeschoteld over antisemitische incidenten. Nieuws is het wel, nieuw is het niet.

We duiken de vrij recente historie in en schrijven 1976: Nederland zit in de slipstream van de olieboycot.

Ons land moet volgens de Arabische landen gestraft worden voor de politieke en daadwerkelijke steun aan Israel, met name  in de Jom Kippoeroorlog.

Een bedreiging voor onze rust en welvaart. Voor velen ook een dilemma tussen handelsgeest aan de ene en een pro-Israel houding aan de andere kant.

Terwijl de economische gevolgen van de olieboycot zich in ons land deden gelden (Minister President Den Uyl: “de tijden van weleer komen nooit meer terug”), werd door de Nederlandse Stichting voor Statistiek een onderzoek gedaan naar de vraag hoe de Nederlandse bevolking zich opstelde jegens Israel en jegens de Arabische landen. In hetzelfde onderzoek werden ook vragen meegenomen over anti-semitisme in ons land. Daar was een reden voor, want als het politiek, economisch, financieel, sociaal slecht gaat moet iemand de schuld krijgen. Dat is door de eeuwen heen al zo en vooroordelen vergemakkelijken die zoektocht aanmerkelijk. Zigeuners stelen, negers zijn liever lui dan moe, joden zijn uitbuitende handelaren. Misplaatst spraakgebruik is hieraan inherent. “Kom maar binnen als je geen Jood bent”, is een wrang voorbeeld van zogenaamde gastvrijheid.

 

Anti-semitisme in Nederland ?
Het hoogst “scoorde” de vraag of je aan het uiterlijk ziet of iemand jood is: bijna driekwart vond dit.

 

Er zijn volgens dat onderzoek in Nederland bijna evenveel mensen die vinden dat anti-semitisme wel bestaat als er mensen zijn die vinden dat dit niet het geval is. Van de totale bevolking zegt 47% dat anti-semitisme er nog enigszins tot sterk is; 44% zegt dat het er nauwelijks of helemaal niet meer is.

 

Ingaand op de vraag of het Jodendom een ras of een geloof is, noemt bijna 40% van de bevolking noemt het jood zijn een geloof. Een kwart vindt dat de joden een ras vormen. Een derde vindt dat joden zowel een ras als een geloof vertegenwoordigen.

Enigszins in het verlengde van deze vraag lag of joden in ons land worden gezien als een aparte groep, zoals bv. buitenlandse werknemers, zeer streng gelovigen etc.  Iets meer dan de helft van de totale bevolking vindt dat niet; iets meer dan een derde vindt dat wel en een kleine 10% heeft geen mening.

 

Er werden in het onderzoek een twintigtal concrete vooroordelen voorgelegd. Daarvan sprongen er vier uit in de zin dat er in sterke mate op werd gereageerd. De andere vragen werden als meer diffuus ervaren.

Ook werd sterk gereageerd op het vooroordeel dat joden een afkeer zouden hebben van hard lichamelijk werken. Een kwart vindt dit, een kwart vindt dit niet.

Er bestaat ook een vooroordeel dat zegt dat een oog moet worden gehouden op joden vanwege gevaar voor linkse ondermijning. De helft van de ondervraagden weet hier geen antwoord op en 40 procent is het oneens.

Ruim de helft van de ondervraagden is het eens met de vooronderstelling dat joden zich zodanig aanpassen dat ze nauwelijks nog van andere medeburgers zijn te onderscheiden. Een derde heeft hier geen oordeel over.

Je ziet het wel maar je merkt er weinig van, als je het nog korter wil zeggen.

 

Er zijn tal van andere vooroordelen. Over die vooroordelen bestaat echter een minder uitgesproken oordeel.

Kijken we even naar het thema van de christelijke en joodse cultuur. Als de stelling voorgelegd wordt dat joden een goede invloed hebben op de christelijke cultuur en beschaving dan hebben we evenveel voor- als tegenstemmers: 42 %.

Leg je de stelling voor dat zich onder de joden de grootste denkers en uitvinders bevinden dan wordt dat beaamd door 45%, maar 40% heeft geen mening.

Dat een ongewoon groot aantal van de belangrijkste personen op deze wereld joods waren en zijn  wordt door 45% een juiste stelling gevonden.

Dik de helft van de ondervraagden heeft geen oordeel over de stelling dat de grote internationale banken onder sterke joodse invloed zouden staan.

 

Duitsland

Dit Nederlandse onderzoek werd mede gehouden naar aanleiding van een onderzoek in Duitsland, onder leiding van prof. Silbermann. Een zeer korte samenvatting laat zien dat de vooroordelen over joden daar voor maar liefst 75% in meerdere of mindere mate werden bevestigd.

Bijna 20% van de Duitse ondervraagden gelooft dat de joden in Duitsland in bijzondere mate een culturele invloed uitoefenen, met name in literatuur en film. Een overmaat aan politieke invloed wordt de Duitse joden niet toegedicht.

De Duitse onderzoekers concludeerden dat er in Duitsland voor 15 à 20% sprake is  van uitgesproken anti-semitische vooroordelen. Daarnaast staat nog eens zo’n 30% met meer of minder sterke latente vooroordelen van anti-semitische aard.

 

Israel

En hoe zat het destijds nu met de houding tegenover Israel?

“Kom er nog maar eens om”, zou je vandaag de dag waarschijnlijk zeggen: zo’n 70% van de Nederlanders vond toen dat er een speciale band bestaat tussen Nederland en Israel en meer dan de helft daarvan vond dat ook nog een goede zaak.

De relaties met Israel is één ding, die met de Arabische landen een ander.

Op de vraag of Nederland teveel, te weinig of voldoende relaties onderhield met die landen was voor ruim een kwart te moeilijk om antwoord op te geven.

Van de driekwart dat wel een antwoord gaf vond bijna de helft dat die relaties een voldoende mochten krijgen.

Maar toen zaten we nog in de slipstream…!

 

* * *

Dat tweede Kabinet-Den Uyl....

Na vele jaren van noeste arbeid lag-ie er dan: de biografie van Joop Den Uyl, geschreven door Anet Bleich. Enkele aanvullingen zijn op hun plaats.

Dubbelklik op Verhalen en lees verder.....

 

* * *

Signalement

“Haagse Columnisten” is een website waaraan mensen meewerken die al wat langer meedraaien of draaiden in het politieke en journalistieke gebeuren en zo nu en dan nog wel eens “een ei willen leggen”. Zet 't onder je favorieten van het www.

 

* * *

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
Copyright 2006 H. Beereboom